ภาพถ่ายจากสถานที่จริง ทั้งตัวบ้านและที่ดิน l Risaproperty.com

บ้านโปร่งสบาย

มีบริเวณบ้าน

มีที่จอดรถยนต์

มีที่จอดรถด้านหน้า

ไม้อย่างดี

บ้านมีแอร์

บ้านชั้น 2

ห้องน้ำ

บันไดไม้อย่างดี